دسته‌ها
حسابداری مالی

شاخه های حسابداری

شاخه های حسابداری

حسابداری مالی )عمومی( :

در این رشته که زیر بنای کلیه رشته های حسـابداری است و اکثر موسسات بازرگانی از آن استفاده می کنند ، کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر خاص ثبت و در پایان هر دوره مالی، گزارش های مالی مورد نیاز تهیه می شود.

 حسـابداری دولتی :

قوانین ، مقررات همراه با دانش حسـابداری برای ثبت و نگهداری حسابها در موسسات و شرکتهای دولتی ، دراین رشته از حسـابداری مورد بحث قرار می گیرد .

 

حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده) :

در این رشته نحوه محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول در هر یک از مراحل تولید بحث مورد بحث قرار می گیرد.

 

حسابداری مالیاتی

در این رشته از حسابداری در مورد چگونگی تعیین میزان مالیات بر درآمد موسسات و افراد با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی مصوب، گفتگو می شود .

 

حسابداری بودجه ای

در این رشته چگونگی تهیه و تنظیم بودجه با توجه به نتایج فعالیتهای مالی و مقایسه بودجه تنظیم شده با نتایج واقعی عملیات مالی را مورد بررسی قرار می دهد و روشهای مختلف تهیه بودجه ، آموزش داده میشود .

 

حسابرسی

منظور از حسابرسی بررسی اسناد، مدارک، دفاتر و گزارشات مالی یک موسسه و اظهار نظر نسبت به صحت نسبی آنها است. در یک موسسه معمولا دو مرتبه حسابرسی انجام می شود. اول توسط حسابرسان عضو موسسه )حسابرسان داخلی( سپس توسط حسابرسان مستقل . موسسات حسابرسی خدمات مشاوره ای را هم ارائه می دهند.

 

حسابداری سیستمها

در این رشته آموزشهای لازم جهت ارائه یک سیستم حسـابداری مناسب برای هر موسسه با توجه به نوع فعالیت ، کمیت و کیفیت کار و نیز میزان سرمایه آن موسسه داده می شود ،سیستم ارائه شده چگونگی گردش کارها را تعیین میکند .

 

حسابداری موسسات غیر انتفاعی

در این رشته از حسـابداری ،ازسیستم و عملیات حسـابداری سازمانهای غیر انتفاعی ، مثل موسسات خیریه و موسسات آموزشی صحبت می شود . عامل اساسی در این رشته اتخاذ سیستمی است که پیروی دقیق مدیریت از محدودیت های مقرر از طرف قوانین یا اشخاص و افراد تامین کننده منابع مالی موسسه را تضمین نماید .

 

حسـابداری اجتماعی

یکی از جدیدترین رشته های حسـابداری است که جهت اندازه گیری هزینه ها و فایده اجتماعی آنها که قبلا غیر قابل اندازه گیری به حساب می آمد مورد استفاده قرار می گیرد، یک نمونه از موارد استفاده این رشته را میتوان اندازه گیری الگوی ترافیک بخشهای پر جمعیت یک کشور را نام برد که دولت می تواند با استفاده از آن ، موثرترین نحوه استفاده از منابع حمل و نقل را جهت تسهیل کار تجارت و تامین محیط مناسب زیست برای ساکنین منطقه ایجاد نماید .

فارغ التحصیلان حسابداری می توانند در کلیه مؤسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه های ذکر شده به و همچنین در موسسات بیمه و بانک ها مشغول کار شوند.

عناوین شغلی موجود در حسابداری عبارت است از: کمک حسابدار، حسابدار، حسابدار مالی ، حسابدار صنعتی ، حسابدار فروش، حسابدار انبار، حسابدار ارشد، رئیس حسابداری ، مدیر مالی ، معاونت اداری و مالی ، حسابرس داخلی، سرپرست حسابرسی ، مدیر حسابرسی داخلی

 

باتشکر از سایت https://mohasebyar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *