دسته‌ها
آموزش مالیات

آموزش بستن حسابهای در پایان سال مالی

بستن حساب‎ها:

بستن حساب‎ها و ثبت سند اختتامیه و افتتاحیه جز مواردی است که هر حسابداری در طی زمان فعالیت خود با آن سر و کار خواهد داشت. با اینکه صدور سند افتتاحیه و اختتامیه یک بار در هر دوره مالی نیاز است ولی انجام این کار به شکل درست بسیار مهم و حیاتی می‎باشد.

در ادامه با آموزش بستن حساب‎ها در پایان سال مالی و ثبت سند اختتامیه و افتتاحیه در خدمت شما هستیم:

منظور از بستن حساب‎ها در حسابداری چیست؟

“بستن حساب‎ها در حسابداری” به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حساب­­های دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب­های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود.

در چه زمانی به بستن حساب­ها نیاز است؟

۱- طی دوره مالی:

به عنوان مثال مانده حساب برخی از مشتریان به دلایلی مانند عدم پرداخت بدهی یا عدم ادامه همکاری با شرکت یا ارائه تخفیف بابت مانده حساب در طی سال مالی بسته می شود یعنی مانده بدهی وی به مطالبات سوخت شده و یا سرفصل متناسب با آن منتقل می شود. به عنوان مثال آقای الف (مشتری شرکت) مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرکت بدهکار می­باشد و این مبلغ باید به عنوان تخفیف برای وی در نظر گرفته شده  و حساب وی بسته شود. ثبت حسابداری مربوط به این رویداد به شرح زیر است:

            تخفیفات فروش                                                   ۱/۰۰۰/۰۰۰

                                            حساب­های دریافتنی تجاری / آقای الف                         ۱/۰۰۰/۰۰۰

۲- پایان دوره مالی:

این مورد که مفصل­ تر و پیچیده ­تر از بستن حساب­ها در طی دوره مالی می­باشد برای مشخص نمودن سود و زیان دوره مالی، صدور سند اختتامیه و هم چنین انتقال مانده حساب­های دائم به دوره مالی بعدی و صدور سند افتتاحیه، انجام می­شود.

بستن حساب­ها در پایان دوره مالی با در نظر گرفتن نوع حساب­های موقت (سود و زیانی)، مخلوط و دائمی (ترازنامه‎ای) انجام می­شود. برای بستن حساب­های پایان سال ابتدا باید مانده همه حساب­های موقت به یک حساب دائم بسته شود و پس از آن مانده همه حساب­های دائمی طی سند اختتامیه، بسته شده و به عنوان سند افتتاحیه به دوره مالی بعدی منتقل شود.

لیست حسابهای موقت و دائم:

نمونه حساب­­های موقت: برخی از حساب­های این گروه که مربوط به درآمد و هزینه­ ها می­باشد شامل فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب، هزینه تلفن و … است که در پایان دوره مالی مانده آن­ها بسته می­شود و به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمی­شود. به این حسابها حسابهای سود و زیانی هم گفته می‎شود.

نمونه حساب­های مخلوط: از جمله این نوع حساب­ها، پیش پرداخت اجاره و پیش دریافت درآمد می­باشد که شامل دو بخش موقت و دائمی می­باشند. در پایان دوره مالی بخشی از آن به عنوان حساب موقت به حساب هزینه منظور می شود و بخش دیگر آن به عنوان حساب دائم  به دوره مالی بعدی منتقل می شود.

نمونه حساب­های دائمی: برخی از حساب­های این گروه که شامل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام می­باشد شامل موجودی نقد و بانک، حساب­های دریافتنی تجاری، سرمایه و …  است که مانده آن­ها آنآدر پایان دوره مالی بسته شده و به طور مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می­گردد.به این حسابها حسابهای ترازنامه‎ای هم گفته می‎شود.

روش بستن حساب­های موقت در پایان سال:

بستن حسابهای موقت با استفاده از یک حساب موقت واسط به نام “حساب خلاصه سود و زیان”  انجام می‎شود. پیش از آموزش روش بستن حسابهای موقت حساب خلاصه سود و زیان را توضیح می‎دهیم:

حساب خلاصه سود و زیان چیست؟

حساب خلاصه سود و زیان حساب موقتی است که مانده سایر حساب‎های موقت به آن بسته می‎شود و مانده نهایی آن نشان دهنده سود یا زیان شرکت در طی یک دوره مالی است:

مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده بیشتر بودن هزینه‎های یک دوره مالی نسبت به درآمدها بوده و نشان دهنده زیان می‎باشد.

مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان نشان دهنده بیشتر بودن درآمدهای یک دوره مالی نسبت به هزینه‎ها بوده و نشان دهنده سود می‎باشد.

ماهیت حساب خلاصه سود و زیان:

حساب خلاصه سود و زیان دارای ماهیت دو گانه است یعنی هم میتواند دارای مانده بدهکار باشد و هم مانده بستانکار. بر اساس بند فوق مانده این حساب در صورت وجود زیان بدهکار و در صورت وجود سود بستانکار می‎باشد.

 

مراحل عملیاتی بستن حسابهای موقت:

مرحله اول – بستن حساب فروش یا درآمد:

مانده حساب فروش یا درآمد بدهکار و به همان مبلغ خلاصه سود و زیان بستانکار می­شود:

                        درآمد/فروش                                                        ****

                                                   خلاصه سود و زیان                                                  ****

مرحله دوم – بستن حساب­ هزینه:

معادل جمع کل هزینه ها، خلاصه سود و زیان بدهکار و هزینه ها بستانکار می­شود:

                                             خلاصه سود و زیان                                                  ****

                          هزینه حقوق و دستمزد                                              ****

                                                                                  هزینه اجاره                                                             ****

                                                                                  هزینه تعمیر و نگهداری                                               ****

نکته ۱: در برخی کتاب­ها و سایت­ها عنوان شده که حساب خلاصه سود و زیان مستقیما به حساب سرمایه بسته می­شود. در این خصوص در نظر داشته باشید خلاصه سود و زیان به حساب “سود(زیان) انباشته بسته می­شود و دلیل آن هم امکان گزارش گیری دقیق میزان سود یا زیان هر سال و هم چنین نیاز به ثبت صورتجلسه مجمع شرکت یا واحد اقتصادی در اداره ثبت شرکت ها در خصوص تغییر در سرمایه می­باشد و بدون انجام مراحل قانونی نمی­توان گردشی در حساب سرمایه ثبت نمود.

ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بستانکار(سود):

این حالت با بدهکار کردن حساب خلاصه سود و زیان و بستانکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” انجام می­شود:

                         خلاصه سود و زیان                                                 ****

                                                              سود (زیان) انباشته                                    ****

ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بدهکار(زیان):

این حالت با بدهکار کردن حساب ” سود(زیان) انباشته ” و بستانکار کردن حساب خلاصه سود و زیان انجام می­شود:

                         سود (زیان) انباشته                                          ****

                                                              خلاصه سود و زیان                                       ****

مرحله چهارم – بستن حساب­های دائمی در پایان سال:

پیش از بستن حساب های دائمی (صدور سند اختتامیه) ابتدا باید ذخیره مالیات، اندوخته قانونی و سایر موارد نیز شناسایی و ثبت گردد. روش انجام هر یک از موارد به این شرح می باشد:

روش محاسبه میزان مالیات:

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات عملکرد معادل ۲۵% سود خالص می باشد. قبل از محاسبه ذخیره مالیات عملکرد باید با در نظر گرفتن قانون مالیات های مستقیم مواردی از قبیل درآمدهای معاف از مالیات و همچنین هزینه های مربوط به درآمدهای معاف از مبلغ سود کنار گذاشته شود و همچنین سایر موارد نیز رعایت گردد.

با فرض اینکه اینکه میزان سود سال مربوطه معادل ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و این شرکت زیان انباشته ندارد مالیات متعلقه به شرح زیر محاسبه و ثبت حسابداری آن انجام می شود:

                                       ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۲۵% = ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سود (زیان) انباشته                                            ۷۵/۰۰۰/۰۰۰

                   ذخیره مالیات عملکرد                                                 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰

نکته: میزان ذخیره در نظر گرفته شده به صورت علی الحساب می باشد و مبلغ دقیق آن پس از رسیدگی به اسناد و مدارک توسط سازمان امور مالیاتی مشخص می شود.

 

روش محاسبه اندوخته قانونی:

اندوخته قانونی بخشی از سود خالص هر سال می باشد که طبق ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت باید به عنوان ذخیره قانونی در نظر گرفته شود. طبق قانون تجارت باید هر ساله معادل ۵%سود شرکت جهت اندوخته قانونی ذخیره شود تا میزان آن به ۱۰%سرمایه برسد. پس از اینکه مقدار اندوخته قانونی با ۱۰% سرمایه شرکت برابر شد الزامی به ذخیره مقدار بیشتر وجود ندارد و اختیاری می باشد. بر اساس ماده ۲۳۷ قانون تجارت سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها واستهلاکات و ذخیره ها

نکته: طبق ماده ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، مبنای محاسبه اندوخته قانونی ، سود خالص پس از وضع زیان های وارده در سالهای قبل و مالیات می باشد. بنابراین ، در شرایطی که شرکت زیان انباشته (سنواتی ) دارد ، فقط رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای محاسبه اندوخته قانونی قرار گیرد بلکه لازم است ابتدا جمع زیان سنواتی از رقم سود خالص سال جاری کسر شده و پس از آن مالیات عملکرد محاسبه و در نهایت اندوخته قانونی حساب می‎شود.

روش محاسبه سایر اندوخته ها از قبیل اندوخته احتیاطی:

در نظر گرفتن سایر اندوخته ها مانند اندوخته عمومی و احتیاطی اختیاری و در صورت تصمیم هیات مدیره انجام می گیرد. این اندوخته ها نیز از سود خالص و مطابق مصوبه هیات مدیره در نظر گرفته می شوند.

مثال برای محاسبه و ثبت ذخیره مالیات عملکرد، اندوخته قانونی و اندوخته احتیاطی:

با در نظر گرفتن سود ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی سال جاری و زیان انباشته ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی و میزان اندوخته قانونی معادل ۵% سود خالص و اندوخته احتیاطی معادل ۱۰% سود خالص برای محاسبه اندوخته باید محاسبات زیر انجام و پس از آن ثبت حسابداری مطابق نمونه ثبت شود:

مرحله اول – محاسبه مالیات عملکرد:

در این حالت ابتدا زیان انباشته را از سود سال جاری کسر می‎کنیم. عدد حاصل مشمول ۲۵% مالیات است:

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                                       ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۲۵% = ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مرحله دوم – محاسبه اندوخته ها:

در این مرحله از سود سال جاری، زیان انباشته و مالیات کسر می‎شود تا مبنای محاسبه اندوخته به دست آید:

۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پس از به دست آوردن رقم فوق اندوخته قانونی و احتیاطی محاسبه می‎شود:

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۵% = ۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ۱۰% = ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

با توجه به موارد فوق ثبت زیر صادر می‎شود:

سود (زیان) سال جاری                                ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                           سود (زیان) انباشته                                    ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

بابت انتقال سود سال جاری به سود انباشته

سود (زیان) انباشته                                    ۷۲٫۵۰۰٫۰۰۰

                             ذخیره مالیات                                                  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

                             اندوخته قانونی                                               ۷٫۵۰۰٫۰۰۰

                            اندوخته احتیاطی                                             ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مانده این حساب‌ها به همراه سایر حساب های دائمی به صورت مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می‌شود. برای این کار از حساب “تراز اختتامیه” استفاده می‌کنیم. بدین صورت که تمام حساب‌های دائم که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار کرده  و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می‌کنیم. سپس تراز اختتامیه را معادل مانده حساب­های با مانده بدهکار، بدهکار می کنیم و همه حساب­های دارای مانده بدهکار را بستانکار می‌کنیم.

سند نمونه بستن حساب‎ها:

                  سرمایه                                                     *****

                  اندوخته قانونی                                            *****

                 اندوخته احتیاطی                                           *****

                  سود (زیان) انباشته                                       *****

               حساب­های پرداختنی تجاری                               *****

                سایر حساب­های پرداختنی                               *****

                  ذخیره مالیات                                               *****

                  ذخیره استهلاک                                          *****

                                   تراز اختتامیه                                                        *****

                   تراز اختتامیه                                            *****

                                   موجودی نقد و بانک                                              *****

                                 حساب­های دریافتنی تجاری                                     *****

                                 سایر حساب­های دریافتنی                                       *****

                                 دارایی­های ثابت                                                    *****

ثبت سند افتتاحیه در سال مالی جدید:

انجام این کار دقیقا بر عکس بستن حساب­های دائمی در پایان سال می­باشد با این تفاوت که باید به جای حساب “تراز اختتامیه” از حساب “تراز افتتاحیه” استفاده نمود:

                                   موجودی نقد و بانک                                              *****

                                 حساب­های دریافتنی تجاری                                     *****

                                 سایر حساب­های دریافتنی                                       *****

                                 دارایی­های ثابت                                                    *****

                                                            حساب افتتاحیه                                                                         *****

                                   حساب افتتاحیه                                                                         *****

                                                            سرمایه                                                                                  *****

                                                            اندوخته قانونی                                                                         *****

                                                            اندوخته احتیاطی                                                                      *****

                                                            سود (زیان) انباشته                                                                   *****

                                                         حساب­های پرداختنی تجاری                                                           *****

                                                          سایر حساب­های پرداختنی                                                           *****

                                                            ذخیره مالیات                                                                           *****

                                                            ذخیره استهلاک                                                                       *****

دسته‌ها
آموزش مالیات

جزئیات کامل مالیات حقوق کارمندان و کارگران سال ۹۸

مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان در قانون مالیات بر درآمد حقوق عنوان می شود. مالیات بر در آمد حقوق در فصل سوم از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مواد ۸۲ الی ۹۲ این قانون تدوین شده است.

طبق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد حقوقی که مشمول این نوع مالیات می شود عبارت است از

” درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار – خود بابت اشتتال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.”

از کدام اقلام حقوق مالیات کسر می شود؟
اقلامی از حقوق که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند نیز در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب زیر هستند:

در آمد نقدی مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع کسور معافیت ها مقرر در این قانون.
درآمد غیر نقدی مسکن ، اتومبیل و سایر مزایا.
چه درآمدهایی از حقوق کارگران معاف از مالیات هستند؟
طبق ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم موارد زیر از مالیات حقوق کارگران معاف هستند :

– سنوات پایان خدمت

– خسارت اخراج و بازخرید خدمت

– حق سنوات

– حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

– هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن

– مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.

– عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه

– منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری

– مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.

– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

سقف و میزان حقوق مشمول معافیت مالیاتی
با توجه به تغییرات سالانه حقوق و درآمد کارگران و کارمندان در خود قانون مالیات های مستقیم این مبلغ به صورت ریالی مشخص نشده است. طبق ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق در قانون بودجه سنواتی هر سال با لایحه دولت درمجلس شورای اسلامی تصویب می شود. مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان نیز در بند ۱ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی مشخص و تصویب شده است.

در این قانون مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان سالیانه مبلغ ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سی صد و سی میلیون ریال) تعیین شده است.

مفهوم سقف مالیاتی حقوق ۹۸ این است که اگر درآمد حقوق سالیانه یک فرد از مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال بیشتر باشد باید برای درآمد حقوق مازاد بر آن طبق الگویی که برای مالیات بر درآمد حقوق اعلام می شود مبلغ مالیات از حقوق کارگر یا کارمند کسر شده و به عنوان مالیات پرداخت شود.

چون حقوق کارگران و کارمندان ماهیانه پرداخت می شود بنابراین معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق نیز از تقسیم مبلغ فوق بر ۱۲ محاسبه و معیار پرداخت مالیات درآمد حقوق کارگران و کارمندان در نظر گرفته می شود.

سقف معافیت ماهیانه مالیات حقوق کارگران ۹۸ نیز مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال معادل دو میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال تعیین شده است.

مبلغ و نرخ مالیات حقوق کارگران ۹۸
برای کسر مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در بند الف از تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ کل کشور الگوی کسر مالیات به صورت زیر تعریف شده است.

جدول پلکانی مالیات حقوق کارگران ۹۸
ردیف پله مبلغ ماهیانه
(هزار تومان)

مبلغ سالیانه
(میلیون تومان)

نرخ مالیات
درصد

۱ از صفر تا یک برابر ۰ تا ۲۷۵۰ از ۰ تا ۳۳
۲ از سقف تا یک و نیم برابر آن ۲۷۵۰ تا ۴۱۲۵ از ۳۳ تا ۴۹٫۵ ۱۰
۳ مازاد بر یک ونیم
و

تا دو ونیم برابر

۴۱۲۵ تا ۶۸۷۵ ۴۹٫۵ تا ۸۲٫۵ ۱۵
۴ مازاد بر ۲٫۵
و

تا ۴ برابر

۶۸۷۵تا ۱۱۰۰۰ ۸۲٫۵ تا ۱۳۲ ۲۰
۵ مازاد بر ۴ برابر
و

تا ۶ برابر

۱۱۰۰۰ تا ۱۶۵۰۰ ۱۳۲ تا ۱۹۸ ۲۵
۶ بیشتر از ۶ برابر بیشتر از ۱۶۵۰۰ بیشتر از ۱۹۸ ۳۵
جدول پلکانی مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان
جدول پلکانی مالیات حقوق ۹۸ کارگران و کارمندان

معافیت مالیاتی عیدی و پاداش کارگران تا چه مبلغی است؟
برابر با قانون بودجه ۹۸ کل کشور سقف معافیت مالیات درآمد حقوق کارگران سالیانه مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال یا ماهیانه ۲۷۵۰ هزارتومان است.

معافیت مالیاتی عیدی و پاداش ۹۸ کارگران نیز تا مبلغ ۲۷۵۰ هزارتومان معاف از مالیات بوده و مبالغ مازاد بر آن طبق جدول مالیات حقوق ۹۸ کسر می شود.