دسته‌ها
آموزش حسابداری مقدماتی حسابداری مالی

دوره اصول مقدماتی

دوره آموزش حسابداری مقدماتی، یک کارگاه تئوری است که ویژه ورود به بازار کار توسط موسسه آموزشی و حسابداری حساب کتاب مبین بر گزار می گردد که فراگیران عزیز در طول دوره آموزش حسابداری مقدماتی، با تمام مفاهیم و اصول مهم و پایه حسابداری، بطور کامل آشنا خواهند شد.

سر فصل های دوره آموزش حسابداری مقدماتی

 • آشنایی با مفهوم حسابداری و تعریف آن
 • آشنایی با اصطلاحات حسابداری
 • آشنایی با انواع موسسات
 • آشنایی با انواع رشته های تخصصی حسابداری
 • شنایی با استفاده کنندگان از حسابداری
 • آشنایی با دوره مالی و فعالیت مالی
 • آشنایی با اسناد و دفاتر مربوط به حسابداری و غیره…
 • آشنایی با انواع دفاتر
 • آشنایی با تراز آزمایشی و انواع آن
 • آشنایی با کدگذاری حساب ها در دفاتر
 • شناسایی اصول تنظیم اسناد حسابداری
 • شناسایی اصول صدور اسناد حسابداری در موسسات خدماتی
 • شناسایی اصول ثبت و گزارش حساب ها
 • توانایی تهیه گزارش های مالی نهایی (صورت مالی)
 • آشنایی با صورت حساب سود و زیان
 • آشنایی با صورت حساب سرمایه
 • آشنایی با صورت وضعیت مالی ( ترازنامه)
 • شناسایی اصول تهیه انواع صورت حساب
 • شناسایی اصول تهیه گزارش مانده حساب ها در پایان دوره مالی و غیره…
 • آشنایی با حساب های خرید و شناسایی اصول ثبت حساب های خرید
 • آشنایی با تفاوت های سفته، برات و چک
 • شناسایی اصول ثبت سفته
 • شناسایی اصول مراحل صدور ثبت برات

آشنایی با حساب صندوق و شناسایی اصول مراحل ثبت حساب صندوق

 • آشنایی با حساب تنخواه گردان و شناسایی اصول ثبت حساب تنخواه گردان
 • آشنایی با انواع روش های تهیه مغایرات بانکی و شناسایی اصول روش های کنترل مغایرات بانکی
 • شناسایی اصول ثبت اصلاحات مغایرات بانکی در دفاتر شرکت
 • آشنایی با تعریف حساب های مختلط
 • شناسایی اصول اصلاحات در طول دوره مالی و پایان دوره مالی
 • شناسایی اصول اصلاح بدهی های جاری و پیش دریافت ها
 • شناسایی اصول اصلاح هزینه های تحقق یافته پرداخت نـشده
 • آشنایی با مفهوم بستن حساب ها
 • شناسایی اصول بستن حساب های موقت در پایان دوره به همراه خلاصه حساب سود و زیان
 • شناسایی اصول بستن حساب های دائمی با تراز اختتامیه
 • شناسایی اصول افتتاح حساب ها با تراز افتتاحیه
 • آشنایی با مفروضات حسابداری
 • آشنایی با اصول حسابداری
 • آشنایی با ویژگی های کاربردی یک نرم افزار حسابداری
 • آشنایی با کدبندی حساب ها و کالاها
 • شناسایی اصول تهیه گزارش های حسابداری و غیره و…