دسته‌ها
حسابداری مالی

دوره حسابداری

دوره حسابداری

بهترین راه درک میزان موفقیت یک واحد تجاری، انحلال و بستن در بهای آن، فروش تمامی دارایی ها، پرداخت بدهی ها و تقسیم وجوه نقد باقیمانده بین مالکان است. این عمل که اصطلاحاً تصفیه نامیده می شود. و به منزله پایان فعالیت واحد تجاری می باشد.

مشخص است که در عمل حسابداران نمی توانند به یک چنین شکلی سود واحد تجاری را از طریق مقایسه مبلغ سرمایه گذاری شده توسط مالکین در ابتدای فعالیت با مبلغ باقی مانده در پایان عمر طولانی آن فعالیت اندازه گیری کنند.

برای حل این مسأله، آنها به گزارش های دوره ای روی آورده اند. حسابداران این زمان طولانی را به بخش های کوچک تقسیم کرده، هر بخش را یک دوره می نامند و برای هر دوره صورت های مالی تهیه می کنند.

معمول ترین دوره حسابداری، یک سال می باشد و در عمل تمام واحدهای تجاری صورت های مالی سالانه تهیه می کنند.

مدیران و سرمایه گذاران برای اندازه گیری پیشرفت شرکت نمی توانند تا پایان سال منتظر باشند. بنابراین، واحدهای تجاری صورت های مالی خود را در دوره های میانی نیز تهیه می کنند که مدت آنها کمتر از یک سال می باشد.

اصل شناسایی درآمد

اصل شناسایی درآمد به حسابداران می گوید که

۱) چه زمانی درآمد را در دفتر روزنامه ثبت کنند

۲) درآمد را معادل چه مبلغی ثبت کنند.

 

بر اساس رهنمود اصول پذیرفته شده حسابداری، درآمد در زمان تحقق شناسایی و ثبت می شود.

در اغلب موارد، درآمد در زمان تکمیل فرآیند فروش کالا و خدمات به مشتریان تحقق می یابد و آن زمانی است که واحد تجاری به تمام موارد توافق شده از جمله ارسال و تحویل کالا و خدمات به مشتری عمل کرده باشد. از طرف دیگر، بر اساس رهنمون اصول پذیرفته شده حسابداری، مقدار درآمدی که باید ثبت شود برابر با ارزش نقدی کالا و یا خدمات ارائه شده به مشتریان می باشد.

 

اصل تطابق (مقابله هزینه ها با درآمدها)

اصل تطابق مبنایی برای ثبت هزینه ها می باشد. هزینه ها نظیر اجاره، آب و برق و تبلیغات، بهای تمام شده انجام عملیات یک واحد تجاری به شمار می روند. هزینه ها، بهای تمام شده دارایی هایی هستند که برای کسب درآمد مصرف می شوند.

اصل مقابله هزینه ها با درآمدها، حسابداران را در این جهت هدایت می کند که

۱) تمامی هزینه های به وقوع پیوسته در طول دوره حسابداری را مشخص کنند،

۱) این هزینه ها را اندازه گیری کنند.

۳) هزینه ها را با درآمدهای همان دوره حسابداری مقابله دهند. منظور از مقابله هزینه ها با درآمدها، کسر هزینه ها از درآمدها در صورت سود و زیان، به منظور تعیین سود یا زیان ویژه می باشد.

 

فرض دوره زمانی

مدیران و سرمایه گذارانی که به طور روزمره به تصمیم گیری در ارتباط با واحد تجاری می پردازند،

نیازمند اطلاع از پیشرفت واحد تجاری هستند. برای رفع این نیاز حسابداران در فواصل معین مبادرت به تهیه صورت های مالی می کنند. تقریباً همه واحدهای تجاری سود را برای یک دوره یک ساله و دارایی ها و بدهی ها و سرمایه را در پایان آن سال، گزارش می کنند.

همچنین بسیاری از واحدهای تجاری، صورت های مالی خود را به صورت ماهانه یا سه ماهه نیز تهیه می کنند. فرض دوره زمانی، گزارشگری اطلاعات حسابداری در فواصل معین را الزامی می کند.

این فرض در تعامل با اصل های شناسایی درآمد و تطابق، از ویژگی های بارز مبنای تعهدی می باشد.

برای اندازه گیری صحیح سود، واحدهای تجاری حساب های درآمد و هزینه خود را بلافاصله قبل از پایان دوره حسابداری، به هنگام می کنند. در پایان دوره حسابداری، شرکت ها هزینه های انجام شده ولی پرداخت نشده و نیز درآمدهای تحصیل شده اما وصول نشده خود را شناسایی و ثبت می کنند.

تشکر سایتhttps://mohasebyar.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *