درباره موسسه

موسسه حسابداری حساب کتاب مبین

موسسه حسابدارای ، حساب کتاب مبین متشکل از جمعی از اساتید و فارغ التحصیلان رشته حسابداری با هدف سعی در ایجاد موسسه ای که بتواند راهگشای مناسبی درزمینه امور حسابداری مالی و مالیاتی ، روش های کاهش مالیات به طور قانونی ، حل مشکلات مالیاتی بنگاه های اقتصادی و تولیدی  و ارائه اطلاعات نوین مالی و مالیاتی به مراکز تجاری و اقصادی، باشد؛ در شهر اصفهان تاسیس و راه اندازی گردید. از جمله خدمات شرکت حسابداری حساب کتاب مبین می توان به موارد زیر اشاره کرد: