حسابدار کمک

یکی از خدمات تخصصی موسسه حساب کتاب مبین، طرح حسابدار کمک برای افرادی است که به عنوان حسابداری در یک شرکت مشغول به کار شده اند اما هنوز حرفه ای نشده اند و نگران هستند در طول کارشان با اشکالاتی مواجه شوند که از پس آن بر نیایند و ضرر و زیانی به کارفرمای خود وارد کنند.

ما در کنار شما هستیم تا شما حرفه ای شوید. شما با پرداخت مبلغی به صورت سالیانه می توانید از مشاوره های ما استفاده کنند و از خود یک شخصیت حرفه ای در مقابل کارفرمایتان بسازید. کافی است فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم و جزئیات طرح را مطلع شوید.

با حسابدار کمک، حسابدار حرفه ای شوید

مشخصات فردی