تغییرات حسابداری

تغییرات حسابداری

تغییرات حسابداری

تغییرات حسابداری به سه دسته تقسیم می شوند.

  1. تغییر در رویه حسابداری
  2. تغییر در برآورد حسابداری
  3. تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر

تغییر در رویه حسابداری

اگر در رویه حسابداری تغییر صورت گیرد ارقام مقایسهای سنوات قبـل بایـد بـر مبنـای رویه (روش) جدید مجدداً ارائه شود گویی که در سالهای قبل هم از این رویه استفاده میشده است کـه در ایـن حالـت صورتهای مالی سالهای قبل با تعدیلاتی رو به رو میشود که به این تعدیلات «تعدیلات سنواتی» گفته میشود.

نکته: تعدیلات سنواتی در صورت سود و زیان انباشته بعد از سود انباشته اول دوره و همچنین به عنوان آخـرین قلـم در صورت سود و زیان جامع منظور میشود.

تغییر در رویه حسابداری صورتهای مالی سالهای قبل و سال جاری را مد نظر دارد. (عطف به گذشته)

نکته: اگر ارائه مجدد ارقام مربوط به سنوات قبل امکانپذیر نباشد این موضوع باید افشا شود.

تغییر در برآورد حسابداری

که عطف به گذشته نمیباشد با سالهای قبل و گذشته کاری ندارد و فقط دوره جـاری و دوره های بعد را تحت تأثیر قرار میدهد به طور مثال تغییر در عمر مفید داراییها- تغییـر در روش اسـتهلاک تغییـر در درصد ذخیره گیری تغییر در ارزش اسقاط

این مطلب را از دست ندهید!
روشهای هموار سازی سود

نکته: هرگاه تشخیص بین تغییر در رویه حسابداری و تغییر در برآورد حسابداری مشکل باشد در این حالت تغییـر مزبور تغییر در برآورد حسابداری تلقی شده و باید افشا شود.

تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر

کـه هماننـد تغییر در رویه حسابداری با ارائه مجدد صورتهای مالی سالهای قبل همراه می باشد یعنـی دوره هـای گذشـته را تحـت تأثیر قرار میدهد به طور مثال تغییر در استفاده از روش ارزشی ویژه برای سرمایه گذاریها استفاده از صورتهـای مـالی تلفیقی به جای صورتهای مالی جداگانه

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *