دسته‌ها
حسابداری مالی

اصول حسابداری و حسابداری مالیاتی

اصول حسابداری و حسابداری مالیاتی

اصل قیمت تمام شده

هرگونه کالا یا خدمات در زمان خرید یا ارائه می بایست شناسایی و اعلام گردد در صورت عدم ثبت صیحح بصورت علی الراس یا برآورد تعیین می گردد

 

وضع هزینه های یک دوره با درامده های همان دوره

هزینه های فعالیتهای معاف مورد پذیرش مالیاتی قرار نمیگیرد اما درآمدهای هر دوره شناسایی نگردد ،بصورت علی الراس یا برآوردی مشمول مالیات می گردد

 

اصل افشا

هر گونه عدم افشا موارد فعالیتهای مشمول مالیات شرکتها توسط حسابدارن مباشرت و یا معاونت در جرم تلقی میگردد

 

اصل قابل اعتماد بودن

کلیه اسناد و مدارک حسابداری مالیاتی می بایست باید مستند مورد اعتماد باشد تا مورد تایید ماموران مالیاتی قرار بگیرد علی الخصوص فاکتورها و قراردادهای فروش از شرکتهای معتبر باشند

 

قابلیت مقایسه

در روش رسیدگی های جدید حسابداری مالیاتی تمام گزارشات مربوط به سنوات و شرکتهای هم سطح و هم گروه صنعت مورد بررسی و در تعیین معیارهای حوزه ریسک قرار می گیرند(حسابرسی برمبنای ریسک)

 

اصل ثبات رویه

هر گونه تغییر رویه در حسابداری مالیاتی می بایست شناسایی و در تعدیلات درآمدی منظور گردد و مالیات مربوط شناسایی و پرداخت گردد . تغییرات دایمی موجب ریسک بالا و ردی دفاتر میگردد.

مفروضات حسابداری و حسابداری مالیاتی

شخصیت حقوقی جداگانه

هرگونه منفعت و یا هزینه از طرف شخصیت غیر شرکت برگشت می گردد(همانند بهره وام که شرکا منفعت آن را برده باشند)

 

تداوم و استمرار فعالیت

هر گونه ابهام در تداوم فعالیت باعث میشود که داد و ستد با فعالان اقتصادی در حوزه ریسک بالا قرار گیرد و درآینده برای مباحث مالیاتی شرکت را دچار دردسر سازد (اعتبار ارزش افزوده ) (در صورت عدم تداوم، اصل بهای تمام شده تاریخی زیر سوال می رود)

 

واحد اندازه گیری

هرگونه ثبت مالی دفاتر و فاکتورهای رسمی می بایست به واحد ریال درج و ثبت گردد در غیر اینصورت موجب ردی دفاتر و تعیین میزان برآوردی مبالغ اسناد می گردد.

 

دوره مالی

در پایان هر دوره مالی می بایست تا حداکثر تا چهار ماه بعد نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام شود (زمانی که شرکت تغییر سال مالی می دهید حتی برای دو ماه هم می بایست اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *