اصلاح اشتباهات حسابداری

اصلاح اشتباهات حسابداری

اصلاح اشتباهات حسابداری

اگر اشتباهات حسابداری در صورتهای مالی یک یا چند دوره گذشته در سالهای کشف شده اگر این اشتباهات بـی اهمیت باشـد در صورت سود و زیان دوره جاری منظور میشود و اگر با اهمیت باشد باید صورتهای مالی سالهای قبل ارائه مجدد شود در نتیجه سود انباشته اول دوره نیز تعدیل میشود.

نکته : تغییر از یک اصل حسابداری غیر منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری به یک اصــل پذیرفته شده حسـابداری اصلاح شده ، اصلاح اشتباه تلقی میشود . به عنوان نمونه تغییر از مبنای نقدی به مبنای تعهدی اصلاح اشتباه تلقی میشود .

 

به طور کلی به لحاظ ترازنامه و صورت سود و زیان میتوان اشتباهات را به صورت زیر طبقه بندی نمود :

  1. اشتباهات ترازنامه ای
  2. اشتباهات صورت سود و زیانی
  3. اشتباهات موثر بر هر دوی ترازنامه و صورت سود و زیان

 

اشتباهات ترازنامه ای :

اشتباهاتی که صرفاً بر اقلام ترازنامه ای مرتبط است . اشتباهات ترازنامه ای تلقی میشود . نظیر ثبت دارایی نامشـهود در حساب اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و برعکس

 

اشتباهات صورت سود و زیانی :

اشتباهاتی که صرفاً بر اقلام صورت سود و زیان مرتبط است . اشتباهات صورت سود و زیانی تلقی میشـود . نظیـر ثبـت هزینه های بهره به عنوان هزینه استهلاک یا برعکس

 

این مطلب را از دست ندهید!
محدودیت های تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

اشتباهات موثر بر هر دوی ترازنامه و صورت سود و زیان :

اشتباهاتی که هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود و زیان اثر میگذارند آثار سود و زیانی به همراه دارند . نظیر عدم ثبـت هزینه حقوق پرداخت نشده منجر به این میشود که هزینه های قابل گزارش در صورت سود و زیـان و بـدهیهـای قابـل گزارش در ترازنامه کمتر از واقع گزارش شوند .

 

این گونه اشتباهات به دو طبقه کلی زیر تفکیک میشوند :

  1. اشتباهات خنثی شونده
  2. اشتباهات غیر خنثی شونده

 

اشتباهات حسابداری خنثی شونده :

عمده اشتباهات حسابداری در این گروه قرار دارند به گونهای که آثار آنها پس از ۲ سال متوالی خنثی مـیشـوند نظیـر عدم ثبت حقوق پرداخت نشده که در سال اشتباه از یک سوء هزینه کمتر و به مراتب سود خالص آن سال بیشتر از واقـع و از سوی دیگر هزینه حقوق سال بعد بیشتر و به مراتب سود خالص آن سال کمتر از واقع نشان داده میشود .

 

اشتباهات حسابداری غیر خنثی شونده :

اینگونه اشتباهات ممکن است هرگز خنثی نشود یا نیاز به زمانی بیشتر از ۲ سال برای خنثی کردن آن لازم باشد . نظیر ثبت خرید ماشین آلات دارای عمر مفید ۵ سال به عنوان هزینه پس از ۵ سال آثار آن خنثی میشود اما اگر خرید زمین به عنوان هزینه ثبت شود چون استهلاک پذیر نمیباشد آثار آن هرگز خنثی نمیشود .

 

این مطلب را از دست ندهید!
کشور بدون پول نقد

زمان کشف اشتباهات

اشتباهات معمولاً قبل یا پس از بستن حسابها کشف میشوند . در این راستا چگونگی اصلاح اشتباهات به قرار زیر قابل طبقه بندی است :

  • پس از بستن حسابها اما اثر اشتباه خنثی شده باشد که هیچ ثبت اصلاحی ضروری نیست .
  • پس از بستن حساب ها اما اثر اشتباه خنثی نشده باشد که مانده سود انباشته اول دوره بایست اصلاح گردد .
  • قبل از بستن حساب ها اما اثر اشتباه خنثی نشده باشد که مانده سود انباشته اول دوره می باید اصلاح گردد.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *