استخدام حسابدار

نیازمند خانم حسابدار دارای سابقه کار حسابداری و مسلط به برنامه نوآوران جهت شهرک صنعتی مورچه خورت جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرند

+۹۸۹۱۳۸۱۱۱۳۰۴
☺️

استخدام منشی خانم باسابقه باروابط عمومی بالا
۰۹۱۳۵۱۰۰۶۱۳
@hesabketabmobin
☺️

استخدام منشی خانم
۰۹۳۶۰۱۲۰۰۴۴
@hesabketabmobin
☺️

استخدام حسابدار خانم
۰۹۲۱۶۶۱۸۵۷۶
@hesabketabmobin
☺️

استخدام حسابدار مسلط به نرم افزارهای حسابداری
۰۹۱۳۱۸۸۲۶۴۳
@hesabketabmobin
☺️

استخدام حسابدار صنعتی خانم
۳۳۲۰۴۷۱۵
@hesabketabmobin

حسابدار خانم
۰۹۱۳۸۶۸۹۶۶۸
@hesabketabmobin
☺️

استخدام صندوقدار خانم
۰۹۱۳۴۸۲۱۹۱۵
@hesabketabmobin
☺️

استخدام حسابدار خانم
۰۹۲۱۶۶۱۸۵۷۶
@hesabketabmobin